เครื่องปั่นไฟ HHO ภายในเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องปั่นไฟ1) ไอดี (อากาศและไฮโดรเจนเข้าสู่กระบอกสูบ)
2) การบีบอัด (ผสมความร้อนขึ้น)
3) ลูกสูบอัดอากาศด้วย HHO
4) การจุดระเบิด (เพิ่มเชื้อเพลิง การเผาไหม้)
5) การเผาไหม้เร็วขึ้น ปล่อยเร็วขึ้น: กำลังมากขึ้น
6) ไอเสีย (ก๊าซที่ถูกขับออก)
7) การปล่อยมลพิษน้อยลง ก๊าซไอเสียที่ทำความสะอาดได้น้อยลง(การสะสมของ คาร์บอนน้อยลง)

ขั้นตอนในการติดตั้งระบบความต้องการไฮโดรเจนให้กับเครื่องปั่นไฟดีเซล

เครื่องปั่นไฟขั้นตอนการติดตั้งนั้นง่ายกว่าในรถยนต์ดีเซลมาก อันที่จริงมันใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลกำลังทำงาน https://www.geny.in.th/

1) ระบุแบตเตอรี่ (12 โวลต์/24 โวลต์) นี่คือการระบุประเภทของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนที่จำเป็นต่อการทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพบว่าเครื่องปั่นไฟดีเซลทำงานด้วยแบตเตอรี่สตาร์ท 24 โวลต์ เราจะเลือกเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนที่ทำงานที่ 24 โวลต์

2) ระบุตำแหน่งของสุญญากาศ (ท่อร่วมไอดี) รูทำโดยการเจาะและท่อข้อศอกได้รับการแก้ไขและติดกาวสำหรับการสอดท่อ

3) มีการระบุสถานที่เพื่อวางเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

4) ชุดสายไฟซึ่งรวมถึงฟิวส์ รีเลย์ เต้ารับรีเลย์ และสายไฟที่จัดเตรียมไว้ให้ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

5) แหล่งไฟฟ้าจะถูกนำมาจากเครื่องปั่นไฟกระแสสลับผ่านการตั้งค่าสายไฟ (สายบวกจากเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน)

6) แหล่งกำเนิดของโลกจะถูกนำมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟดีเซล (ลวดลบจากไฮโดรเจน)

7) เติมน้ำกลั่นหรือรีเวิร์สออสโมซิสและตัวเร่งปฏิกิริยาลงในเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

8) กระแสไฟฟ้าที่ไหลภายในเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนถูกปรับเป็น 12 แอมป์ โดยมีค่าก๊าซประมาณ 3 ลิตรต่อชั่วโมง